Angvik KunstgrasbaneAngvik Kunstgrasbane SA er et andelslag som er stiftet for å bygge Angvik Kunstgrasbane. 
Vi vil at alle interesserte skal få mulighet til å eie en bit i banen, 
derfor har vi opprettet denne siden. Følg instruksjonen nedenfor, 
og bli medeier i den flotte banen!